Thursday, 8 November 2012

Contoh Ujian


Soalan Peperiksaan Matematik Tahun 4 dan 2
Kertas 2 Tahun 4
http://www.slideshare.net/marshiza/final-year-exam-mathematics-year-4-paper-2r

Kertas 2 Tahun
http://www.slideshare.net/marshiza/selaras-tahun-4 

http://www.slideshare.net/marshiza/mid-year-examination-mathematics-year-2 

Kertas 1 Tahun 2
http://www.slideshare.net/marshiza/final-year-exam-mathematics-year-2-paper-1 

Kertas 1 Tahun 2
http://www.slideshare.net/marshiza/final-year22011p2

Kertas 1 Tahun 4
http://www.slideshare.net/marshiza/paper-1-year-4-14631698

Kertas 1 Tahun 4
http://www.slideshare.net/marshiza/ujian-matematik-tahun-4-k1-14631785   

1 comment: